Rozdzielacze centralnego ogrzewania

Belka rozdzielacza
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznymi
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznymi, zaworami regulacyjnymi i przepływomierzami
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznymi i zaworami regulacyjnymi
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznymi, z opcją termostatyczną.
Belka rozdzielacza