Rozdzielacze centralnego ogrzewania

Belka rozdzielacza centralnej dystrybucji
Belka rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznymi
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznymi i zaworami regulacyjnymi
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznymi, zaworami regulacyjnymi i przepływomierzami
Belka rozdzielacza z gwintami zewnętrznym, z opcją termostatyczną