Śrubunki, nyple i pozostała armatura

Adapter przejściowy przyłącza M16 na 1/2"
Adapter przejściowy złączek skręcanych rur miedzianych lub syntetycznych
R18
Śrubunek prosty nakrętno-wkrętny połączenia stożek-teflon
Nypel
Nypel ze samouszczelnieniem
Nypel z zaworem zwrotnym
Śrubunek prosty nakrętno-wkrętny z uszczelką płaską
R19
Śrubunek kątowy 90° nakrętno-wkrętny połączenia stożek-teflon
R20
Śrubunek prosty z gwintami zewnętrznymi i uszczelką płaską
R37
Półśrubunek do wodomierza
Adapter przejściowy, rura miedziana-gwint wewnętrzny
Korek ze samouszczelnieniem
Redukcja ze samouszczelnieniem
Zaślepka z uszczelką
R93
Redukcja, gwint zewnętrzny-wewnętrzny
Adapter przejściowy chrom-poler przyłącza M16 na 1/2"