Urządzenia do instalacji wodno-sanitarnych

Zarządzanie tak cennym dobrem, jakim jest woda pitna, wymaga nie tylko bezpiecznych i wydajnych sieci dystrybucyjnych, lecz także specjalnych urządzeń optymalizujących zużycie wody i chroniących zarówno instalację domową, jak i publiczną sieć wodociągową. Reduktory ciśnienia, zawory antyskażeniowe, termostatyczne zawory mieszające to przykłady produktów, które mogą udoskonalać działanie nowoczesnych instalacji wodno-sanitarnych.

Przegląd

Reduktory ciśnienia

Ciśnienie wody w publicznej sieci wodociągowej jest zazwyczaj za wysokie i za bardzo zmienne, aby mogło być ono prawidłowo wykorzystywane przez urządzenia: reduktor ciśnienia doprowadza ciśnienie do optymalnego poziomu i utrzymuje jego stałą wartość w każdej sytuacji, optymalizując w ten sposób działanie instalacji domowej. 

Zawory antyskażeniowe

Woda pitna jest cennym dobrem i zanieczyszczenie publicznej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę stanowi ryzyko, na jakie nie można narażać konsumentów. Zawory antyskażeniowe hydrauliczne zabezpieczają systemy dostarczania i rozprowadzania wody pitnej przed przeciwciśnieniem, cofaniem się wody i nieprawidłowym działaniem syfonów. Mogą być wykorzystywane w blokach mieszkalnych, w szkołach, w instalacjach przemysłowych, w budynkach komercyjnych – wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniem spowodowanym cofaniem się wody oraz stałe połączenie systemu ogrzewania z systemem dostarczania wody pitnej.

Termostatyczne zawory mieszające

Woda podgrzana do temperatury powyżej 60°C, która umożliwia przerwanie procesu namnażania się niebezpiecznej bakterii Legionella w zbiornikach akumulacyjnych wody użytkowej, nie może być jednak wykorzystywana bezpośrednio ze względu na ryzyko poparzeń. W związku z tym konieczne jest zainstalowanie termostatycznego zaworu mieszającego, który będzie obniżał temperaturę wody użytkowej, utrzymywał ją na stałym poziomie niezależnie od zmian temperatury i ciśnienia na wejściu i który będzie zapewniał ochronę przed poparzeniem w razie wystąpienia chwilowego braku zimnej wody zasilającej.

Fakty

Kompletna gama reduktorów ciśnienia: tłokowych i membranowych.

Zgodność reduktorów ciśnienia z najważniejszymi normami europejskimi.

Reduktory ciśnienia z króćcem do podłączenia manometru.

Termostatyczne zawory mieszające z króćcem zapewniającym szybką i prostą instalację.

Zabezpieczenie przeciwoparzeniowe termostatycznych zaworów mieszających wyposażonych w zamknięcie termiczne: mieszanie wody zostaje przerwane w przypadku braku zimnej wody. 

Korzyści

 • Długotrwałe bezpieczeństwo, niezawodność i ochrona zdrowia gwarantowane przez główne komponenty instalacji
 • Gwarancja jednego producenta
 • Ograniczenie do minimum kosztów konserwacji ze względu na duże ograniczenie zjawiska korozji i tworzenia się osadów 
 • Bogaty katalog produktów
 • Doradztwo techniczne w siedzibie firmy
 • Różne dostępne rodzaje instalacji, aby wyjść naprzeciw wszelkim potrzebom rynku
 • Kompletny katalog uwzględniający wszelkie wymagania instalacyjne
 • Ciągła aktualizacja gamy produktów
 • Jedna firma jako punkt odniesienia dla całego systemu
 • Szeroka i gruntownie opracowana gama produktów, aby umożliwić bezproblemowe wykonywanie rozgałęzień i zmian średnicy
 • Łatwość i niezawodność instalacji
 • Ciągła aktualizacja gamy produktów
 • Specjalistyczne doradztwo techniczne w siedzibie firmy
 • Złączki wieloprofilowe umożliwiają wykorzystanie urządzeń, które ewentualnie znajdowały się we wcześniej posiadanym wyposażeniu

Produkty

Reduktory ciśnienia

Zawory antyskażeniowe

Termostatyczne zawory mieszające

Dokumentacja

Katalogi i prospekty

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Normy techniczne

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Certyfikaty

Visit our Download Area to view and download our certifications and homologations.