Dystrybucja wody

Woda jest od zawsze naszą pasją. Nieprzypadkowo pojawia się w naszym logo, które przedstawia kobietę wylewającą wodę z amfory, i w motto: WATER E-MOTION. Woda, zimna czy też ogrzana, jest coraz cenniejszym zasobem: rozprowadzamy ją i zarządzamy nią tak, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i oszczędność.

  • Armatura instalacji wody użytkowej

    Do dystrybucji wody pitnej, naszego najcenniejszego zasobu proponujemy higieniczne i wysokojakościowe systemy spełniające najwyższe standardy zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Rury, złączki, kolektory, zawory odcinające - wszystko, co może być potrzebne do wykonania doskonałej instalacji podczas budowy i przebudowy każdego systemu. Systemy charakteryzujące się najwyższym bezpieczeństwem higienicznym, niezawodne i proste w montażu, stworzone po to, aby zapewnić długotrwałe działanie instalacji.

  • Urządzenia do instalacji wodno-sanitarnych

    Zarządzanie tak cennym dobrem, jakim jest woda pitna, wymaga nie tylko bezpiecznych i wydajnych sieci dystrybucyjnych, lecz także specjalnych urządzeń optymalizujących zużycie wody i chroniących zarówno instalację domową, jak i publiczną sieć wodociągową. Reduktory ciśnienia, zawory antyskażeniowe, termostatyczne zawory mieszające to przykłady produktów, które mogą udoskonalać działanie nowoczesnych instalacji wodno-sanitarnych.