Zawory spustowe

Zawór spustowy z pokrętłem z gwintem zewnętrznym i samouszczelnieniem TG
Zawór spustowy z gwintem zewnętrznym
Zawór kulowy spustowy nakrętno-wkrętny z półśrubunkiem
Zawór spustowy nakrętno-wkrętny
Zawór spustowy z gwintami zewnętrznymi
Zawór spustowy z gwintami wewnętrznymi
Zawór spustowy z gwintem na złączki zaciskowe skręcane
Zawór spustowy z krótką dźwignią z gwintami zewnętrznymi
Zawór spustowy z krótką dźwignią nakrętno-wkrętny