Zawory spustowe

Zawór spustowy nakrętno-wkrętny
Zawór spustowy redukcyjny z gwintami zewnętrznymi
Zawór kulowy z półśrubunkiem
Zawór kulowy z półśrubunkiem i kwadratowym trzpieniem
Zawór spustowy z gwintem zewnętrznym
Zawór spustowy z pokrętłem z gwintem zewnętrznym
Zawór spustowy nakrętno-wkrętny
Zawór spustowy z gwintami zewnętrznymi
Zawór spustowy z gwintami wewnętrznymi
Zawór spustowy z gwintem na złączki zaciskowe
Zawór czerpalny ćwierćobrotowy ze złączką na węża
Zawór czerpalny ze złączką na węża
Zawór czerpalny ze złączką na węża
Złączka antyskażeniowa do zaworów czerpalnych
Inne produkty "Zawory kulowe i zawory spustowe"