Zawory równoważące

Siłownik do zaworów mieszających i regulacyjnych
Siłownik ON/OFF [NC] do zaworów regulacyjnych PICV
Uchwyt do sond pomiarowych
Wkład wymienny do zaworów R206A
Wkład wymienny do zaworów PICV R206AM
Zawory odcinające z igłą dla pomiaru ciśnienia różnicowego
Ogranicznik temperatury dla instalacji grzewczych i/lub ciepłej wody użytkowej
Zawór równoważący dynamiczny z sondami pomiarowymi przepływu
Automatyczny zawór regulacyjny przepływu (PICV)
Zawór równoważący statyczny z sondami pomiarowymi i odpływem
Kompaktowy zawór równoważący statyczny z odpływem
Zawór regulacji ciśnienia różnicowego z kapilarą
Przyrząd pomiaru ciśnienia różnicowego i obliczenia natężenia przepływu dla zrównoważenia układów
Zestaw regulacji, płukania i sterowania systemów HVAC