Zawory kulowe z połączeniami zaprasowywanymi

Zawór kulowy połączenia zaciskowego z przedłużonym trzpieniem uchwytu z opcją termometru
Zawór kulowy połączenia zaciskowego i gwintowego GZ z przedłużonym trzpieniem uchwytu z opcją termom
Zawór kulowy połączenia zaciskowego i gwintowego GW z przedłużonym trzpieniem uchwytu z opcją termom
Zawór kulowy połączenia zaciskowego z półśrubunkiem GZ z przedłużonym trzpieniem uchwytu z opcją ter
Zawór kulowy połączenia zaciskowego i gwintowego GW z przedłużonym trzpieniem uchwytu z opcją termom
Zawór kulowy połączenia zaciskowego z dźwignią
Zawór kulowy połączenia zaciskowego i gwintowego GZ z dźwignią
Zawór kulowy połączenia zaciskowego i gwintowego GW z dźwignią
Zawór kulowy połączenia zaciskowego i gwintowego GW z dźwignią