Zawory kulowe z gwintami NPT i BSP

Zawór kulowy z wewnętrznym gwintem NPT
Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z gwintem NPT
Zawór kulowy pełnoprzepływowy z wewnętrznym gwintem NPT
Zawór kulowy z wewnętrznym gwintem BSP
Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z gwintem BSP