Zawory do grzejników dolnozasilanych VK

Złączka zaciskowa skręcana do rur wielowarstwowych i syntetycznych z przyłączem eurocono
Przyłącze grzejnikowe VK proste z opcją spustu wody
Przyłącze grzejnikowe VK kątowe z opcją spustu wody
Przyłącze grzejnikowe VK proste z opcją termostatyczną
Przyłącze grzejnikowe VK kątowe z opcją termostatyczną
Przyłącze grzejnikowe VK proste
Przyłącze grzejnikowe kompaktowe VK proste
Przyłącze grzejnikowe VK kątowe
Przyłącze grzejnikowe kompaktowe VK kątowe
Nypel redukcyjny przyłącza VK