Urządzenia do osuszania i kondycjonowania powietrza

KDP
Agregat blokowy do kontroli i regulacji wilgotności względnej do montażu podtynkowego
KDS
Agregat blokowy do kontroli i regulacji wilgotności względnej do montażu sufitowego w zabudowie
KDV
Urządzenie do obróbki powietrza, osuszania i rozdziału po przez kanały wentylacyjne
KV
Centrala wentylacyjna (rekuperator) do uzdatniania i sterowania wentylacją mechaniczną