Termoregulacja systemu KLIMAdomotic

Terminal z ekranem dotykowym LCD do sterowania systemu KLIMAdomotic
Moduł sterujący termostatami, siłownikami i pompą systemu KLIMAdomotic
Moduł sterujący urządzeniami kondycjonowania systemu KLIMAdomotic
Termostat bezprzewodowy temperatury lub temperatury i wilgotności systemu KLIMAdomotic
Czujnik temperatury zewnętrznej systemu KLIMAdomotic
Zestaw wtyczek automatyki systemu KLIMAdomotic