Siłowniki termo-elektryczne i moduły sterujące

Siłownik termo-elektryczny bezprądowo zamknięty
Siłownik termo-elektryczny bezprądowo zamknięty z mikroprzełącznikiem
Moduł sterujący termostatami, siłownikami i pompą
Moduł sterujący termostatami siłownikami i pompą z termicznym zabezpieczeniem
Elektroniczny termostat temperatury granicznej z sondą