Rozdzielacze modułowe i segmentowe centralnego ogrzewania

Moduł środkowy z przyłączem bagnetowym
Moduł środkowy z nastawą wstępną, przyłącze bagnetowe
Para modułów zewnętrznych z przyłączem bagnetowym
Para modułów zewnętrznych z nastawą wstępną, przyłącze bagnetowe
Moduł środkowy z nastawą i przepływomierzem, przyłącze bagnetowe
Para modułów zewnętrznych z nastawą i przepływomierzem, przyłącze bagnetowe
Moduł środkowy z opcją termostatyczną, przyłącze bagnetowe
Para modułów zewnętrznych z opcją termostatyczną, przyłącze bagnetowe
Rozdzielacz segmentowy ze zaworami odcinającym
Rozdzielacz segmentowy ze zaworami z opcją termostatyczną
Komplet rozdzielaczy segmentowych z zaworami odcinającymi
Komplet rozdzielaczy segmentowych: z zaworami odcinającymi i zaworami z opcją termostatyczną