Rozdzielacze i przyłącza strażackie

A97
Króciec przyłącza strażackiego
A98
Króciec przyłącza strażackiego
A99
Zawór do złącza strażackiego
Rozdzielacz równoprzelotowy przyłącza strażackiego
Rozdzielacz zakończeniowy przyłącza strażackiego
Rozdzielacz równoprzelotowy - kwadrat przyłącza strażackiego
Rozdzielacz zakończeniowy przyłącza strażackiego