Moduły użytkownika bezpośredniego pomiaru

Standardowe moduły pomiarowe do zimnej i gorącej wody, centralnego ogrzewania i/lub klimatyzacji
Moduły pomiarowe do rozdzielaczy dystrybucyjnych
Moduły pomiarowe wielofunkcyjne dla wielu mieszkań / użytkowników
Moduł pomiarowy bezpośredni obsługi systemów c.o. ze sprzęgłem
Moduł pomiarowy bezpośredni obsługi systemów c.o. z kontrolą ciśnienia różnicowego