Komponenty montażowe systemu GIACOklima

Szybkozłączka prosta systemu RC-P do rur wielowarstwowych
Szybkozłączka kątowa 90° systemu RC-P do rur wielowarstwowych
Szybkozłączka - trójnik "T" systemu RC-P z pojedynczym lub podwójnym wyjściem do rur wielowarstwowy
Korek dla szybkozłączek systemu RC-P
Znacznik głębokości wprowadzenia rury dla systemów RC-P
Zestaw elementów wymiennych do szybkozłączek systemu RC-P
Zestaw elementów wymiennych do szybkozłączek systemu RC-P
Rura polibutylenowa z barierą antydyfuzyjną
Dodatek do wodnych instalacji grzewczo-chłodzących
Szybkozłączka prosta systemu “push fitting” do rur miedzianych
Szybkozłączka kątowa 90° systemu “push fitting” do rur miedzianych
Szybkozłączka prosta systemu “push fitting” do rur z tworzyw sztucznych
Szybkozłączka kątowa 90° systemu “push fitting” do rur z tworzyw sztucznych
Szybkozłączka - trójnik równoprzelotowy systemu “push fitting” do rur z tworzyw sztucznych
Tuleja rozporowa do szybkozłączek systemu “push fitting” dla rur z tworzyw sztucznych