GE700

Podzielnik kosztów ciepła

Sterowany radiowo podzielnik kosztów ciepła, do pomiaru zużycia energii cieplnej. Certyfikat zgodności z normą EN 834. Bezprzewodowa transmisja danych M-Bus na częstotliwości 868
MHz EN 13757. Wyświetlacz sześciocyfrowy do bezpośredniego odczytu. Podwójne działanie czujnika temperatury, z automatycznym przełączaniem na jeden czujnik w krytycznych warunkach pomiaru temperatury. Interfejs optyczny do programowania/odczytu za pomocą specjalnego klucza. Uszczelka zabezpieczająca, dodatkowy alarm przy demontażu. Codzienny odczyt danych, z miesięcznym archiwum.
Archiwum zużycia ciepła i średnich temperatur do
24 miesięcy. Zasilany z baterii litowej, o średniej trwałość 10 lat.
Rodzaj systemu c.o.: 2 rurowy/1 rurowy. Dokładność/precyzja czujnika: błąd ≤ 1%. Zakres temperatury ogrzewania (Tmin, Tmax): 21 ÷ 90°C. Temperatura startowa pomiaru, tryb lato: 38°C. ΔT przełączania: 3K.
Max. moc grzejnika: 12500 W.
Programowana częstotliwość transmisji danych.
Moc transmisji ≤ 10mW. Temperatura przechowywania: 10÷30°C.

GE700Y013
Sterowany radiowo podzielnik kosztów ogrzewania ze zdalnym czujnikiem. Stosowany w instalacji, w których grzejnik jest trudnodostępny, lub gdy jest zbyt mało miejsca do zamontowania podzielnika kosztów. W tych przypadkach, podzielnik kosztów i sondę można zainstalować oddzielnie, ze zdalnym czujnikiem stykającym się z powierzchnią grzejnika.
Zestaw zawiera sondę i uchwyt do montażu podzielnika kosztów na ścianie. Nadaje się do pomiaru zużycia ciepła w konwektorach.
Długość kabla zdalnej sondy: 2 m.

MONTAŻ PODZIELNIKA NA GRZEJNIKU
Podzielnik kosztów musi być zainstalowany na 2/3 wysokości grzejnika w połowie szerokości.
Jeżeli grzejnik ma nieparzystą liczbę elementów (to znaczy parzystą liczbę przestrzeni pomiędzy elementami, nie jest możliwe zainstalowanie podzielnika w połowie szerokości), wtedy podzielnik należy zamontować w miejscu najbliższym od zaworu wylotowego. Jeżeli grzejnik jest dłuższy niż 2,2 m, należy traktować go jako dwa grzejniki o szerokości równej połowie tego grzejnika.

INFORMACJA

Instalacja i programowanie podzielników kosztów ogrzewania może zostać zlecone grupie Giacomini Professional Service (GPS).

W ramach usługi montażu grupa Giacomini Professional Service zapewnia:
- Wstępny audyt nieruchomości obejmujący wszystkie pomieszczenia oraz zainstalowane elementy grzejne.
- Na podstawie zgromadzonych danych poszczególnych elementów grzejnych
nieruchomości, obliczenie współczynników pomiarowych.
- Zaprogramowanie poszczególnych podzielników kosztów ogrzewania z uwzględnieniem wcześniej obliczonych współczynników.
- Montaż podzielników kosztów ogrzewania za pomocą dedykowanych uchwytów oraz zabezpieczenie plombą.

Celem uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z działem technicznym Giacomini.

Kod Rozmiar Pack Single Pack Multiple
GE700Y030 868 MHz 1 100
GE700Y033 z zewnętrznym czujnikiem 1 40
Certification 7
Aby zobaczyć cennik i uzyskać więcej informacji o produkcie, Zaloguj się lub Zarejestruj.

Dokumenty

Dokumenty

Inne produkty "Bezpośredni i pośredni pomiar energii cieplnej"
Elementy mocujące podzielnik kosztów ciepła GE700
Klucz USB konfiguracji i programowania podzielników kosztów ciepła GE700
Bezprzewodowe urządzenia centralizacji danych M-Bus