Armatura dla pomp obiegowych

Nakrętka do półśrubunka
Zawór różnicowy ciśnienia kątowy
Moduł przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa rozdzielacza kotłowego
Łącznik dystansowy długości pompy, mosiężny
Moduł przyłączeniowy pompy do rozdzielacza kotłowego
Tuleja (kieszeń) do sondy NTC
Półśrubunek do pompy z zaworem kulowym
Zestaw ze zaworem różnicowym
Zestaw zaworów kulowych z zaworem różnicowym i by-pass
Zawór kulowy do pompy z przedłużonym trzpieniem pod izolacje
Zawór kulowy do pompy z przedłużonym trzpieniem pod izolacje
Zawór kulowy z półśrubunkiem do pompy i dodatkowymi przyłączami
Zestaw zaworów kulowych do pompy z półśrubunkiem płaskim i termometrem
Wkładka zwrotna do zaworów kulowych
Para półśrubunków do pompy z nakrętką i uszczelką płaską
R39
Półśrubunek do pompy z wbudowanym zaworem zwrotnym
Rozdzielacz mosiężny do uniwersalnej grupy pompowej
Rozdzielacz mosięzny do uniwersalnej grupy pompowej w izolacji
Uchwyt regulowany do rozdzielacza systemowego R586