Back to News

Nowy kompaktowy separator zanieczyszczeń R146C.

Separator zanieczyszczeń R146C

13.03.2017

Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń R146C pozwala
na oddzielenie i eliminację zanieczyszczeń z układów hydraulicznych
nowoczesnych systemów grzewczych i chłodzących.
Zanieczyszczenia oddzielane są poprzez połączone działanie na wodę
siły odśrodkowej, pola magnetycznego i efektywnego filtra siatkowego.
Nagomadzone zanieczyszczenia następnie mogą zostać usunięte poprzez
kurek spustowy.
Specjalne uniwersalne przestawne przyłącze umożliwia montaż separatora
zanieczyszczeń pod kotłem na odcinkach rur pionowych, poziomych,
ukośnych, a także w układzie kątowym (przyłącze 90°).