Misja i wartości

Dzięki naszym produktom woda ożywa, aby dostarczać pożyteczne usługi i zapewniać dobre samopoczucie użytkownikom. Dlatego naszym mottem jest: „WATER E-MOTION”. W Twoim domu, w Twoim biurze, w fabryce, wszędzie, gdzie woda znajduje się w ruchu, gdzie się ogrzewa lub chłodzi – tam jest miejsce dla produktów GIACOMINI.

Wizja i misja

divisione materie plastiche

W przyszłości budynki w coraz mniejszym stopniu będą pełniły wyłącznie funkcję "dachu nad głową", gdyż staną się miejscami o zasadniczym znaczeniu dla naszego zdrowia, dla naszych relacji osobistych i zawodowych, dla naszego dobrego samopoczucia oraz dla dobrego stanu naszej planety. 

Nie będą to już więc po prostu budynki. Stopniowo zamienią się one w przestrzenie, w których światło, ogrzewanie, chłodzenie oraz woda będą wykorzystywane bardziej inteligentnie i z większą odpowiedzialnością.

W obliczu takiego scenariusza naszą misją jest stać się wiodącą firmą w branży produkcji elementów i systemów, które wykorzystują wodę do klimatyzacji pomieszczeń, zarządzają nią i przetwarzają według potrzeb indywidualnych użytkowników oraz które dostarczają wodę do gaszenia pożarów. A to wszystko przy minimalnym zużyciu energii.

W przyszłości budynki będą miały fundamentalne znaczenie dla naszego samopoczucia i dla dobrego stanu naszej planety

Sklep Marinella, Neapol

Wśród skojarzeń dotyczących Neapolu pojawia się pewne miejsce, które reprezentuje dobro cenne dla całego miasta i nie tylko. To sklep Marinella, z jedynymi w swoim rodzaju krawatami i innymi akcesoriami, istniejący w Neapolu od 1914 r. Podczas rozbudowy historycznego sklepu zostały zainstalowane systemy płaszczyznowego ogrzewania i chłodzenia podłogowego firmy Giacomini. 

The Shard, Londyn

Kiedy znajdziemy się na ostatnim piętrze londyńskiego wieżowca The Shard - najwyższego w całej Europie - nasze spojrzenie zagubi się nad Londynem, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Zaprojektowane przez Renza Piano „wertykalne miasto” tworzy nową panoramę metropolii i inspiruje do zmian. Taras widokowy - znajdujący się między 69. a 72. piętrem, gdzie zwiedzający mogą podziwiać panoramiczy widok sięgający 40 mil - został wyposażony w systemy płaszczyznowego ogrzewania i chłodzenia firmy Giacomini. 

Hotel Titilaka, Jezioro Titicaca

Hotel Titilaka, zanurzony w atmosferze starożytnej kultury Inków oraz nieskażonych obszarów Dżungli Amazońskiej, został zbudowany u stóp Machu Picchu - między Boliwią a Peru - nad brzegami jeziora Titicaca. Budowla ta zapewnia spokój, elegancję i wyważony luksus, stawiając przy tym na oszczędność energii. Hotel, położony na wysokości 3900 m n.p.m., jest klimatyzowany za pomocą systemów płaszczyznowego ogrzewania i chłodzenia firmy Giacomini.

Burdż Chalifa, Dubaj

Liczący 828 metrów wysokości i 160 pięter, Burdż Chalifa, jest najwyższą na świecie konstrukcją zbudowaną przez człowieka, z największą liczbą pięter, najwyżej wjeżdżającą windą i najwyżej położonym tarasem widokowym. Stanowi przykład realizacji, które są niezwykle wymagające pod względem właściwości technicznych instalacji, jakie mogą być w nich zastosowane. Nasza gama produktów Fire Protection stała się częścią tego przedsięwzięcia.

Nasza strategia

Nasza strategia opiera się na czterech filarach:

Model organizacji, zarządzania i kontroli oraz Kodeks etyczny

W naszym Kodeksie etycznym wskazane są wszystkie najważniejsze wartości przedsiębiorstwa, w które wierzymy. Ponadto zawarty jest w nim wykaz praw, obowiązków i zakresów odpowiedzialności skierowany do wszystkich osób, które pracują dla firmy Giacomini na jakimkolwiek stanowisku: członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, zatrudnionych pracowników, doradców, przedstawicieli, partnerów handlowych – wszystkich, którzy współpracują z naszą firmą, niezależnie od charakteru tej współpracy.

Kodeks ten stanowi integralną część Modelu organizacji, zarządzania i kontroli wymaganego na podstawie art. 6 Rozporządzenia ustawodawczego nr 231/2001 w sprawie przepisów dotyczących odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych, zatwierdzonego na posiedzeniu Zarządu dnia 16.10.2012 r. Model 231 stanowi zbiór zasad, procedur i norm, które wpływają na wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także na sposoby wchodzenia w relacje z rzeczywistością zewnętrzną, zapewniając odpowiednie mechanizmy zapobiegające popełnianiu przestępstw przez podmioty współpracujące z przedsiębiorstwem.

Jest wiele powodów, które w marcu 2012 r. skłoniły firmę do rozpoczęcia projektu mającego na celu przyjęcie wspomnianego dokumentu. Przede wszystkim jest nim chęć wdrożenia modelu organizacyjnego, który umożliwiałby pracę w zgodzie z istniejącymi przepisami. Co więcej, to ambiny cel poprawy najważniejszych procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie, zapewnienie im większej jasności i przejrzystości oraz lepszej organizacji, a także dążenie do ochrony interesów firmy jako „dobra wyższego” w stosunku do dobra jednostki.

 „Pragniemy, aby konsekwentne stosowanie zasad zawartych w Kodeksie etycznym było zadaniem wszystkich pracowników firmy Giacomini. Ufamy, że ten ważny krok będzie oznaczał osiągnięcie jednego z celów, jakim jest wprowadzenie korzystnych zmian, które to pozwolą przedsiębiorstwu – a więc nam wszystkim – patrzeć w przyszłość z ufnością”. (Elia Filiberti – Dyrektor Generalny)

Pragniemy, aby stosowanie Kodeksu etycznego było zadaniem wszystkich pracowników firmy Giacomini, aby patrzeć w przyszłość z ufnością