icona persone e ambiente

Ludzie i środowisko

Dla nas liczą się działania, nie słowa. To dlatego byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem w naszym regionie, w którym powstały przyzakładowy żłobek i przedszkole. Dlatego też dążymy do ciągłego doskonalenia i do utrzymania najważniejszych zintegrowanych certyfikatów w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako przedsiębiorstwo czujemy się odpowiedzialni za wszystko to, czego się tykamy. Na tym opiera się nasza filozofia w stosunku do ludzi i do środowiska, w którym działamy.

Ludzie

Asilo nido aziendale Giacomini

Środowisko

Szanujemy środowisko poprzez konkretne wybory.  

Pole fotowoltaiczne o powierzchni 20 000 m² na dachu zakładu produkcyjnego jest jednym ze źródeł energii elektrycznej zasilającej siedzibę centrali w San Maurizio d’Opaglio.

Od 2012 r. kupujemy, za pośrednictwem Consorzio San Giulio di Novara, tylko ekologiczną energię elektryczną, która nie pochodzi z paliw kopalnych.

Energia geotermalna i energia słoneczna są wykorzystywane do klimatyzacji niektórych naszych działów produkcyjnych, stanowiących dobry przykład budynków o niskim wpływie na środowisko.

Certyfikat ochrony środowiska ISO 14001, uzyskany przez firmę Giacomini w 2010 r., był dla nas bodźcem do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie zmniejszenia zużycia surowców takich jak: woda, gaz ziemny oraz elektryczność.

Nie poprzestajemy na tym - w najbliższych latach będziemy dążyć do dalszego zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych oraz ograniczenia zużycia wody.

Certyfikaty