Icona climatizzazione impatto zero Giacomini

Klimatyzacja o zerowym wpływie na środowisko

Nasz projekt opiera się na następującym założeniu: można ogrzewać i chłodzić, myć się ciepłą wodą oraz korzystać z cennej energii elektrycznej także przy poszanowaniu środowiska, a więc przy zerowej emisji zanieczyszczeń – czyli wywierając zerowy wpływ na środowisko.

Projekt „wodór”

Podjęliśmy badania i prace rozwojowe dotyczące wodoru, aby osiągnąć najbardziej wymagający cel, jaki można sobie postawić w ramach troski o zachowanie równowagi ekologicznej: stworzyć cykl wytwarzania energii cieplnej o „zerowym poziomie emisji”.

Niezależność od starych systemów energetycznych, bezpieczeństwo i całkowity brak emisji to zbyt istotne korzyści, aby lekceważyć je w momencie, gdy istnieje najwyższa potrzeba odnowy energetycznej - stąd nasze zaangażowanie w badania, które przeprowadziliśmy w całości we Włoszech.

Stworzyć cykl wytwarzania energii cieplnej o „zerowym poziomie emisji”

Fakty

Poza ciepłem jedynym produktem reakcji jest zwykła para wodna, która może zostać bez problemu uwolniona do atmosfery.

W związku z brakiem obecności węgla w reagentach (wodorze i powietrzu atmosferycznym), zachodząca reakcja nie powoduje emisji CO2 - gazu odpowiedzialnego za efekt cieplarniany.

Niska temperatura reakcji, gwarantowana przez katalizator i zawierająca się w przedziale od 300 do 350°C, pozwala uniknąć powstawania tlenków azotu (NOX) odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska i za kwaśne deszcze.

Dokumentacja

Katalogi i raporty

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.