Zawory zwrotne, filtry, zawory antyskażeniowe

N5
Zawór zwrotny klapowy z neoprenowym siedziskiem
N6
Zawór zwrotny klapowy z mosiężnym siedziskiem
R60
Zawór zwrotny dyskowy
Zawór antyskażeniowy ze śrubunkiem rewizyjnym
Zawór antyskażeniowy z zaworem spustowym
Zawór nadmiarowo-upustowy
Filtr siatkowy skośny