Siłowniki elektryczne i ograniczniki temperatury

Adapter do siłowników elektrycznych
Głowica termostatyczna z kapilarą
Głowica termostatyczna z kapilarą
Głowica termostatyczna z kapilarą
Uchwyt montażowy czujnika głowicy R462L
Siłownik elektryczny bezprądowo zamknięty
Siłownik elektryczny bezprądowo zamknięty
Siłownik elektryczny bezprądowo otwarty
Siłownik elektryczny bezprądowo otwarty