Rozdzielacze modułowe wody użytkowej - sanitarne

Kolektor modułowy bez zaworów odcinających
Moduł środkowy z przyłączem bagnetowym
Para elementów zewnętrznych z przyłączem bagnetowym
Kolektor modułowy z zaworami odcinającymi z pokrętłem
Moduł środkowy z zaworem odcinającym i pokrętłem, przyłącze bagnetowe
Para elementów zewnętrznych z zaworem odcinającym i pokrętłem, przyłącze bagnetowe