Rozdzielacze modułowe centralnego ogrzewania

Moduł środkowy z nastawą i przepływomierzem, przyłącze bagnetowe
Para elementów zewnętrznych z nastawą i przepływomierzem, przyłącze bagnetowe
Moduł środkowy z nastawą wstępną, przyłącze bagnetowe
Para elementów zewnętrznych z nastawą wstępną, przyłącze bagnetowe
Moduł środkowy z opcją termostatyczną, przyłącze bagnetowe
Para elementów zewnętrznych z opcją termostatyczną, przyłącze bagnetowe
Moduł środkowy z przyłączem bagnetowym
Para elementów zewnętrznych z przyłączem bagnetowym