Grupy/unity użytkownika bezpośredniego pomiaru

Standardowe grupy/unity pomiarowe z wymiennikiem ciepła
grupy/unity pomiarowe z podwójnym wymiennikiem ciepła
grupy/unity pomiarowe z elektroniczną regulacją
grupy/unity pomiarowe do produkcji ciepłej wody użytkowej