Armatura kotłowni

Termostat
Wyłącznik ciśnieniowy
Grupa bezpieczeństwa zasilania gazu
Wkładka magnetyczna do separatora R146M
Zawór bezpieczeństwa z gwintem wewnętrznym
Zawór bezpieczeństwa membranowy systemów solarnych
Zawór bezpieczeństwa membranowy
Zawór bezpieczeństwa zgodny z UDT
Zawór bezpieczeństwa z gwintem zewnętrznym
Zawór bezpieczeństwa ciśnienia i temperatury
Zawór bezpieczeństwa membranowy z gwintem wewnętrznym
Zawór bezpieczeństwa membranowy z gwintem wewnętrznym i wejściem pod manometr
Zawór bezpieczeństwa membranowy z gwintem zewnętrznym
Lejek instalacyjny
Separator zanieczyszczeń z osadnikiem
Sprzęgło hydrauliczne w izolacji
Separator zanieczyszczeń magnetyczny z osadnikiem
Zawór automatycznego napełniania instalacji bez manometru
Zawór automatycznego napełniania instalacji ze śrubunkiem bez manometru
Zawór automatycznego napełniania instalacji kompletny
Manometr
Tuleja do termometru
Rurka kompensująca do manometru
Kurek do manometru 3-drogowy
Termometr tarczowy
Termometr
Kompleta grupa bezpieczeństwa kotła