Armatura kontroli wody

Uchwyt sondy
Armatura przyłączeniowa do zaworu R206C
Reduktor ciśnienia tłokowy PN16
Reduktor ciśnienia membranowy PN25
Reduktor ciśnienia membranowy PN25 z półśrubunkiem i manometrem
Reduktor ciśnienia tłokowy PN25
Termostatyczny zawór mieszający
Termostatyczny zawór mieszający ze śrubunkami
Termostatyczny zawór mieszający mosiężny ze śrubunkami
Zawór równoważący dynamiczny z sondami pomiarowymi przepływu
Zawór równoważący statyczny z sondami i odpływem
Zawór równoważący membranowy z kapilarą
Manometr do reduktora
Przyrząd pomiaru ciśnienia różnicowego i obliczenia natężenia przepływu dla zrównoważenia układów
Termometr