Śrubunki, nyple, pozostała armatura

R18
Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym
Nypel
Nypel z samouszczelnieniem
Nypel z zaworem zwrotnym
Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym
R19
Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym
R20
Śrubunek prosty z gwintami zewnętrznymi
R37
Półśrubunek do wodomierza
Trójnik - przyłącza płaskie
Korek rozdzielacza z samouszczelnieniem
Redukcja z samouszczelnieniem
Zaślepka rozdzielacza
R93
Redukcja gwint zewnętrzny - gwint wewnętrzny